Αναπαλαιώσεις

Καθαρισμός υδραμοβολής από σοβάδες, χρώματα κλπ

Αρμολόγηση με κονία και πρόσθετα ρητινούχα

Ανάταξη σαθρών τμημάτων πέτρας

Συντήρηση

Αδιαβροχοποίηση αρμού, πέτρας, ξύλινων τμημάτων (πρέκια, ξυλοδεσίες), μεταλλικών συνδέσμων

Ενίσχυση

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού (μπετό)

Ενίσχυση με πλέγμα βιδωτό και επίχρισμα GANAI και συμβατικό σοβά

 

 

 

 

 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ